Tyagaraja Palayashu Maam

त्यागराज पालयाऽऽशु मां
नित्यानन्दकन्द
सोमास्कन्दविधिविटङ्क
नागराजमणिभूषाऽलङ्कृत
नगराजसुतार्धाङ्ग
गौलाङ्गभोगादिप्रद
श्रीनगरस्थितभूसुरादिनुत
वल्मीकलिङ्ग श्रीगुरुगुहपूजित
वृषतुरङ्ग श्रितजनरक्षणनिपुण-
तराङ्गभोगियुतचरण
करधृतकुरङ्ग योगिविदित
अजपानटनरङ्ग(त्यागराज)

tyaagaraaja paalayaa''shu maam
nityaanandakanda
somaaskandavidhivit'anka
naagaraajamanibhooshaa'lankri'ta
nagaraajasutaardhaanga
gaulaangabhogaadiprada
shreenagarasthitabhoosuraadinuta
valmeekalinga shreeguruguhapoojita
vri'shaturanga shritajanarakshananipuna-
taraangabhogiyutacharana
karadhri'takuranga yogividita
ajapaanat'anaranga(tyaagaraaja)

88.9K

Comments

6me76
Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |