సుదర్శన మహా మంత్రం

సుదర్శన మహా మంత్రం

ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమపురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మమంత్రయంత్రౌషధాస్త్రశస్త్రాణి సంహర సంహర మృత్యోర్మోచయ మోచయ ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్త్రే జ్వాలాపరీతాయ సర్వదిక్షోభణకరాయ హుఀ ఫట్ బ్రహ్మణే పరంజ్యోతిషే స్వాహా .

 

 

37.7K
1.1K

Comments

swp5w
వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

ప్రతిరోజూ ఈ మంత్రం వినడం నాకు శాంతి కలిగిస్తుంది. 🙏 🙏 - శ్రీదేవి

✨ మీ మంత్రం వినడం చాలా శక్తివంతంగా ఉంది. -ఇంపల్లి సతీష్

ఈ మంత్రం వినడం మంచిది 😊😊 -prakash reddy

ఈ మంత్రం నా మనసుకు ఉల్లాసాన్ని తెచ్చింది, ధన్యవాదాలు గురూజీ. 🌟 -సుధా

Read more comments

Knowledge Bank

శ్రీమద్భాగవతం రచయిత ఎవరు?

వ్యాస మహర్షి శ్రీమద్భాగవతం రచయిత. ఆయనను వేదవ్యాసుడు అని కూడా అంటారు.

సప్తఋషులు ఎవరు?

సప్తఋషులు ఏడుగురు ప్రముఖ ఋషులు. ఈ గుంపు సభ్యులు ప్రతి మన్వంతరానికి మారుతూ ఉంటారు. వైదిక ఖగోళశాస్త్రం ప్రకారం, సప్తఋషి-మండలం లేదా రాశి సభ్యులు, పెద్ద డిప్పర్ - అంగీరస, అత్రి, క్రతు, పులహ, పులస్త్య, మరీచి మరియు వశిష్ట.

Quiz

మొత్తం ఎన్ని ఋణాలు ఉన్నాయి?
Mantras

Mantras

మంత్రాలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |