ತೇಜಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ರಜದಾಭಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಭೃಗುಸುತಾಯ ಧೀಮಹಿ. ತನ್ನಃ ಶುಕ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.....

ಓಂ ರಜದಾಭಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಭೃಗುಸುತಾಯ ಧೀಮಹಿ.
ತನ್ನಃ ಶುಕ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |