Rajamatangi Mantra For Artists Seeking Success And Fame

Ashwini Nakshatra stone

Cat's eye

ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ नमो भगवति श्रीमातङ्गेश्वरि सर्वजनमनोहरि सर्वमुखरञ्जिनि क्लीं ह्रीं श्रीं सर्वराजवशङ्करि सर्वस्त्रीपुरुषवशङ्करि सर्वदुष्टमृगवशङ्करि सर्वसत्त्ववशङ्करि सर्वलोकवशङ्करि अमुकं मे वशमानय स्वाह....

ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ नमो भगवति श्रीमातङ्गेश्वरि सर्वजनमनोहरि सर्वमुखरञ्जिनि क्लीं ह्रीं श्रीं सर्वराजवशङ्करि सर्वस्त्रीपुरुषवशङ्करि सर्वदुष्टमृगवशङ्करि सर्वसत्त्ववशङ्करि सर्वलोकवशङ्करि अमुकं मे वशमानय स्वाहा सौः नः क्लीं ऐं श्रीं ह्रीं ऐं

aim hreem shreem aim kleem sauh' om namo bhagavati shreemaatangeshvari sarvajanamanohari sarvamukharanjini kleem hreem shreem sarvaraajavashankari sarvastreepurushavashankari sarvadusht'amri'gavashankari sarvasattvavashankari sarvalokavashankari amukam me vashamaanaya svaahaa sauh' nah' kleem aim shreem hreem aim

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |