Ganesha Mantra For Protection

ॐ नमो गणपते महावीर दशभुज मदनकालविनाशन मृत्युं हन हन कालं संहर संहर धम धम मथ मथ त्रैलोक्यं मोहय मोहय ब्रह्मविष्णुरुद्रान् मोहय मोहय अचिन्त्यबलपराक्रम सर्वव्याधीन् विनाशय विनाशय सर्वग्रहान् चूर्णय चूर्णय नागान्मोटय मोटय त्....

ॐ नमो गणपते महावीर दशभुज मदनकालविनाशन मृत्युं हन हन कालं संहर संहर धम धम मथ मथ त्रैलोक्यं मोहय मोहय ब्रह्मविष्णुरुद्रान् मोहय मोहय अचिन्त्यबलपराक्रम सर्वव्याधीन् विनाशय विनाशय सर्वग्रहान् चूर्णय चूर्णय नागान्मोटय मोटय त्रिभुवनेश्वर सर्वतोमुख हुं फट् स्वाहा ।

Om namo ganapate mahavira dashabhuja madanakalavinashana mrityum hana hana kalam samhara samhara dhama dhama matha matha trailokyam mohaya mohaya brahmavishnurudran mohaya mohaya achintyabalaparakrama sarvavyadhin vinashaya vinashaya sarvagrahan churnaya churnaya naganmotaya motaya tribhuvaneshvara sarvatomukha hum phat svaha .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |