Mantra for Happiness

सन्त्वा सिञ्चामि यजुषा प्रजामायुर्धनञ्च। रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः॥ santva sinchami yajusha prajamayurdhanancha. rochano rochamanah shobhanah shobhamanah kalyanah......

सन्त्वा सिञ्चामि यजुषा प्रजामायुर्धनञ्च।
रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः॥

santva sinchami yajusha prajamayurdhanancha.
rochano rochamanah shobhanah shobhamanah kalyanah..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |