Relief From Debt - Runa Hartru Ganapathy

ॐ ऋणहर्त्रे नमः ॐ ऋणमोचनाय नमः ॐ ऋणभञ्जनाय नमः ॐ ऋणदावानलाय नमः ॐ ऋणविदारणाय नमः ॐ ऋणान्तकाय नमः ॐ ऋणभेदनाय नमः ॐ ऋणपाशविमोचनाय नमः ॐ ऋणदारिद्र्यनाशकाय नमः ॐ ऋणसंहारकाय नमः ॐ ऋणमुक्तिदाय नमः ॐ ऋणव....

ॐ ऋणहर्त्रे नमः
ॐ ऋणमोचनाय नमः
ॐ ऋणभञ्जनाय नमः
ॐ ऋणदावानलाय नमः
ॐ ऋणविदारणाय नमः
ॐ ऋणान्तकाय नमः
ॐ ऋणभेदनाय नमः
ॐ ऋणपाशविमोचनाय नमः
ॐ ऋणदारिद्र्यनाशकाय नमः
ॐ ऋणसंहारकाय नमः
ॐ ऋणमुक्तिदाय नमः
ॐ ऋणविमर्दनाय नमः
ॐ ऋणशोकहारिणे नमः
ॐ ऋणच्युतिकराय नमः
ॐ ऋणत्रयविमोचकाय नमः
ॐ ऋणपञ्चविमोचकाय नमः
ॐ ऋणग्रस्तसमाश्वासाय नमः
ॐ ऋणिनां सुहृदे नमः
ॐ ऋणिनां भयापहाय नमः
ॐ ऋणिनां रक्षाकराय नमः
ॐ ऋणसागरतारणाय नमः
ॐ ऋणदुःखभञ्जनकारकाय नमः
ॐ ऋणप्रहर्त्रे नमः
ॐ ऋणविध्वंसिने नमः
ॐ ऋणनियामकाय नमः
ॐ ऋणनियन्त्रकाय नमः
ॐ ऋणिनां अभयप्रदाय नमः
ॐ ऋणिनां काराबन्धमोक्षदाय नमः
ॐ ऋणकाननच्छेत्रे नमः
ॐ ऋणमोचनार्थं पूजिताय नमः
ॐ ऋणिभिः प्रपूजिताय नमः
ॐ ऋणापहारकाय नमः
ॐ ऋणिनां कामदाय मणये नमः
ॐ पितृऋणमोचकाय नमः
ॐ देवऋणमोचकाय नमः
ॐ ऋषिऋणमोचकाय नमः
ॐ भूतऋणमोचकाय नमः
ॐ मनुष्यऋणमोचकाय नमः
ॐ बन्धुऋणमोचकाय नमः
ॐ गृहऋणमोचकाय नमः
ॐ वाहनऋणमोचकाय नमः
ॐ कार्षिकऋणमोचकाय नमः
ॐ पठनऋणमोचकाय नमः
ॐ वृत्तिऋणमोचकाय नमः
ॐ चिकित्साऋणमोचकाय नमः
ॐ वाणिज्यऋणमोचकाय नमः
ॐ सर्वऋणमोचकाय नमः
ॐ सिन्दूरवर्णाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ द्विभुजाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ पद्मदले निविष्टाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ सिद्धैर्युताय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ पार्वतीपुत्राय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ सुमुखाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ एकदन्ताय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ कपिलाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ गजकर्णकाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ लम्बोदराय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ विकटाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ विघ्नराजाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ विनायकाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ धूम्रकेतवे ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ गणाध्यक्षाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ भालचन्द्राय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ गजाननाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ निर्विघ्नरूपाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ विनायकाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ वीराय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ शूराय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ वरदाय ऋणहर्तृगणपतये नमः
ॐ हस्तिमुखाय ऋणहर्तृगणपतये नमः

om ri'nahartre namah'
om ri'namochanaaya namah'
om ri'nabhanjanaaya namah'
om ri'nadaavaanalaaya namah'
om ri'navidaaranaaya namah'
om ri'naantakaaya namah'
om ri'nabhedanaaya namah'
om ri'napaashavimochanaaya namah'
om ri'nadaaridryanaashakaaya namah'
om ri'nasamhaarakaaya namah'
om ri'namuktidaaya namah'
om ri'navimardanaaya namah'
om ri'nashokahaarine namah'
om ri'nachyutikaraaya namah'
om ri'natrayavimochakaaya namah'
om ri'napanchavimochakaaya namah'
om ri'nagrastasamaashvaasaaya namah'
om ri'ninaam suhri'de namah'
om ri'ninaam bhayaapahaaya namah'
om ri'ninaam rakshaakaraaya namah'
om ri'nasaagarataaranaaya namah'
om ri'naduh'khabhanjanakaarakaaya namah'
om ri'naprahartre namah'
om ri'navidhvamsine namah'
om ri'naniyaamakaaya namah'
om ri'naniyantrakaaya namah'
om ri'ninaam abhayapradaaya namah'
om ri'ninaam kaaraabandhamokshadaaya namah'
om ri'nakaananachchhetre namah'
om ri'namochanaartham poojitaaya namah'
om ri'nibhih' prapoojitaaya namah'
om ri'naapahaarakaaya namah'
om ri'ninaam kaamadaaya manaye namah'
om pitri'ri'namochakaaya namah'
om devari'namochakaaya namah'
om ri'shiri'namochakaaya namah'
om bhootari'namochakaaya namah'
om manushyari'namochakaaya namah'
om bandhuri'namochakaaya namah'
om gri'hari'namochakaaya namah'
om vaahanari'namochakaaya namah'
om kaarshikari'namochakaaya namah'
om pat'hanari'namochakaaya namah'
om vri'ttiri'namochakaaya namah'
om chikitsaari'namochakaaya namah'
om vaanijyari'namochakaaya namah'
om sarvari'namochakaaya namah'
om sindooravarnaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om dvibhujaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om padmadale nivisht'aaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om brahmaadidevaih' parisevyamaanaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om siddhairyutaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om paarvateeputraaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om sumukhaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om ekadantaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om kapilaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om gajakarnakaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om lambodaraaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om vikat'aaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om vighnaraajaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om vinaayakaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om dhoomraketave ri'nahartri'ganapataye namah'
om ganaadhyakshaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om bhaalachandraaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om gajaananaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om nirvighnaroopaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om vinaayakaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om veeraaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om shooraaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om varadaaya ri'nahartri'ganapataye namah'
om hastimukhaaya ri'nahartri'ganapataye namah'

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |