ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ಕುಬೇರ ಮಂತ್ರ

ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ಕುಬೇರ ಮಂತ್ರ

ಕುಬೇರನ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಚಂದನ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಾಕಿ

 

ಆವಾಹಯಾಮಿ ದೇವ ! ತ್ವಮಿಹಾಯಾಹಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು .
ಕೋಶಂ ವರ್ದ್ಧಯ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಂ ಪರಿರಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ವರ ! ..
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ದೇವಾಯ ನರಯಾನೋಪವೇಶಿನೇ .
ನಮಸ್ತೇ ರಾಜರಾಜಾಯ ಕುಬೇರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ..

 

ಅರ್ಥ: ಕುಬೇರನೇ! ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

Kannada Topics

Kannada Topics

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |