శ్రేయస్సు కోసం కామధేను మంత్రం

శుభకామాయై విద్మహే కామదాత్ర్యై చ ధీమహి . తన్నో ధేనుః ప్రచోదయాత్ ..


 

Video - Gau Suktam  

 

 Gau Suktam

 

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize