സുദർശന മന്ത്രം

സുദർശന മന്ത്രം

ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ഗോപീജനവല്ലഭായ പരായ പരമപുരുഷായ പരമാത്മനേ പരകർമമന്ത്രയന്ത്രൗഷധാസ്ത്രശസ്ത്രാണി സംഹര സംഹര മൃത്യോർമോചയ മോചയ ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാസുദർശനായ ദീപ്ത്രേ ജ്വാലാപരീതായ സർവദിക്ഷോഭണകരായ ഹുഁ ഫട് ബ്രഹ്മണേ പരഞ്ജ്യോതിഷേ സ്വാഹാ .

 

 

25.5K

Comments

ir65m
So impressed by Vedadhara’s mission to reveal the depths of Hindu scriptures! 🙌🏽🌺 -Syona Vardhan

Good work. Jai sree ram.😀🙏 -Shivanya Sharma V

Brilliant! -Abhilasha

This website gift to seekers of knowledge! -Madhumita

Shastanga dandavata to all gurus and saints of vedadhara..shree Vishnu bless you always -User_se15pg

Read more comments

എന്താണ് പരീക്ഷിത്ത് എന്ന പേരിന്‍റെയര്‍ഥം?

കുരുവംശം പരിക്ഷീണമായ അവസ്ഥയില്‍ പിറന്നവന്‍.

എന്താണ് ഭഗവതി എന്നതിന്‍റെ അര്‍ഥം?

ഐശ്വര്യം, ധര്‍മ്മം, യശസ്സ്, ശ്രീ, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം ഇവയാറിനേയും ഭഗങ്ങള്‍ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാറും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയെ ഭഗവതി എന്ന് പറയുന്നത്.

Quiz

ഗുരുത്വാകര്‍ഷണബലത്തെപ്പറ്റി ഏത് ആദ്ധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ?
Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |