ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ - അഥർവവേദ മന്ത്രം

93.7K

Comments

4v4iv
ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു എനർജി ലഭിക്കും 🙏🙏 -സേതുമാധവൻ

കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള മന്ത്രം❤️😇 -വിജയകുമാർ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിൽ ധൈര്യം പകരുന്നു. 🌺 -മുരളി നായർ

നല്ല നല്ല മന്ത്രങ്ങൾ 🙏🙏 -നാരായണി

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

Read more comments

ഭദ്രകാളി മൂലമന്ത്രം

ഓം ഹ്രീം ഭം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ

എന്തുകൊണ്ടാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അഹോബിലത്തെ തൻ്റെ വാസസ്ഥലമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്?

ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ വച്ചാണ് ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെ പുത്രനും മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ഭക്തനുമായ പ്രഹ്ളാദൻ, അഹോബിലത്തെ തൻ്റെ സ്ഥിരം വാസസ്ഥലമാക്കാൻ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രഹ്ളാദൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വഴങ്ങി നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഈ സ്ഥലത്തെ തൻ്റെ വാസസ്ഥലമാക്കി അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഉൾക്കാഴ്ചയെ ആഴത്തിലാക്കുകയും ഭക്തിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും തീർത്ഥാടനത്തെ സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്യും.

Quiz

യജ്ഞത്തില്‍ ബ്രഹ്മാവിന്‍റെ സ്ഥാനമെന്താണ് ?

ആരേഽസാവസ്മദസ്തു ഹേതിർദേവാസോ അസത്। ആരേ അശ്മാ യമസ്യഥ ॥1॥ സഖാസാവസ്മഭ്യമസ്തു രാതിഃ സഖേന്ദ്രോ ഭഗഃ । സവിതാ ചിത്രരാധാഃ ॥2॥ യൂയം നഃ പ്രവതോ നപാൻ മരുതഃ സൂര്യത്വചസഃ । ശർമ യച്ഛഥ സപ്രഥാഃ ॥3॥ സുഷൂദത മൃഡത മൃഡയാ നസ്തനൂഭ്യോ ।....

ആരേഽസാവസ്മദസ്തു ഹേതിർദേവാസോ അസത്।
ആരേ അശ്മാ യമസ്യഥ ॥1॥
സഖാസാവസ്മഭ്യമസ്തു രാതിഃ സഖേന്ദ്രോ ഭഗഃ ।
സവിതാ ചിത്രരാധാഃ ॥2॥
യൂയം നഃ പ്രവതോ നപാൻ മരുതഃ സൂര്യത്വചസഃ ।
ശർമ യച്ഛഥ സപ്രഥാഃ ॥3॥
സുഷൂദത മൃഡത മൃഡയാ നസ്തനൂഭ്യോ ।
മയസ്തോകേഭ്യസ്കൃധി ॥4॥

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |