ആരോഗ്യത്തിനായുള്ള ഹനുമാൻ്റെ മന്ത്രം

ഉജ്ജ്വലവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് ഈ മന്ത്രം കേൾക്കൂ

53.7K
5.5K

Comments

ae3a3
ഈ ഹനുമാൻ മന്ത്രം മനസ്സിൽ ഒരു വ്യക്തത കൊണ്ടുവരുന്നു🙏🙏🙏 -അനുപമ

ഊർജ്ജം അനുഭവപ്പെടുന്നു 😇🙏 -നിഖിൽ

ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് നമസ്കാരം🙏🙏🙏🙏🙏 -Vineeth

ശുദ്ധമായ ഉച്ചാരണം 💐 -വൈശാഖ്

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -krishnaswamy

Read more comments

സത്യം പരം ധീമഹി എന്നതിലെ സത്യം എന്താണ്?

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആ പരമമായ സത്യം.

തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജ്യം ശ്രീപദ്മനാഭന് തൃപ്പടിദാനം ചെയ്തതാര്?

കൊല്ലവർഷം 925 മകരം അഞ്ച്‌ പൂർവപക്ഷ സപ്തമിയിൽ ബുധനാഴ്ച രേവതി നക്ഷത്രത്തില്‍ അനിഴം തിരുനാൾ വീരമാർത്താണ്ഡവർമ മഹാരാജാവാണ് തൃപ്പടിദാനം ചെയ്തത്.

Quiz

ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണസങ്കല്പമേതാണ് ?

ഓം ഹം ഹനുമതേ മുഖ്യപ്രാണായ നമഃ....

ഓം ഹം ഹനുമതേ മുഖ്യപ്രാണായ നമഃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |