ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സില്‍ വിജയത്തിനായി മന്ത്രം

ക്ഷേത്രപാലായ വിദ്മഹേ ക്ഷേത്രസ്ഥിതായ ധീമഹി തന്നഃ ക്ഷേത്രഃ പ്രചോദയാത്....

ക്ഷേത്രപാലായ വിദ്മഹേ ക്ഷേത്രസ്ഥിതായ ധീമഹി തന്നഃ ക്ഷേത്രഃ പ്രചോദയാത്

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |