സംരക്ഷണത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും രാമമന്ത്രം

സംരക്ഷണത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ഈ മന്ത്രം കേൾക്കൂ

69.4K

Comments

aqq6x
രാമ രാമ പാഹിമാം 🙏 -Sudarsan Shenoi

ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ🙏🙏🙏 -Roshni Shiju

ഓം ശ്രീ സീതാരാമായ നമോ നമഃ...🙏 -Baiju Kurup

അതിമനോഹരം ജയ് ശ്രീ റാം🙏🙏 -Usha Sajeev

ശ്രീരാമജയം 🙏 -Ramesh

Read more comments

ഭഗവദ് ഗീതയിലെ കൃഷ്ണൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണൻ കർത്തവ്യം, ധർമ്മം, ഭക്തി, ആത്മസ്വഭാവം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഫലങ്ങളോട് ആസക്തി കൂടാതെ തൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ദൈവഹിതത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നതിൻ്റെയും ആത്മസ്വഭാവം തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം ഗീത ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഗീത പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

എപ്പോഴാണ് ചോറ്റാനിക്കരയിലെ കൊടിയേറ്റുത്സവം?

കുംഭമാസത്തിലെ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തില്‍ കൊടിയേറി ഉത്രത്തില്‍ ആറാട്ട് വരെ.

Quiz

ശിവപുരാണമനുസരിച്ച് ശിവോപാസനക്കുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മാര്‍ഗ്ഗമേതാണ് ?

രാമഭദ്ര മഹേഷ്വാസ രഘുവീര നൃപോത്തമ . ദശാസ്യാന്തക മാം രക്ഷ ശ്രിയം മേ ദേഹി ദാപയ .....

രാമഭദ്ര മഹേഷ്വാസ രഘുവീര നൃപോത്തമ .
ദശാസ്യാന്തക മാം രക്ഷ ശ്രിയം മേ ദേഹി ദാപയ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |