പ്രശ്‌നരഹിതമായ ജീവിതത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും അഥർവ വേദമന്ത്രം

55.2K
5.3K

Comments

yi3kc
കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള മന്ത്രം -രതീഷ് ചെങ്ങന്നൂർ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു എനർജി ലഭിക്കും 🙏🙏 -സേതുമാധവൻ

അറിവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ യാണ് വേദ ധാര.. ജീവിതം ധന്യ മാക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട. അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആയി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ശെരിയായവഴി കാണിച്ചു തരുന്നു വേദധാര.. അതിലൂടെ നടക്കാനായി എനിക്ക് ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടാവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. -user_67we

മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന മനോഹര മന്ത്രം. -രാധിക

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ വല്യ വിഷമങ്ങൾ കുറയുന്നത് പോലെ.. മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഉണർവ് 🌻 -അനീഷ് ജി

Read more comments

Knowledge Bank

പരശുരാമന്‍ സ്ഥാപിച്ച അഞ്ച് ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങള്‍

ശബരിമല, അച്ചന്‍കോവില്‍, ആര്യങ്കാവ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കാന്തമല.

ദുർദമന്‍റെ ശാപവും മോചനവും

വിശ്വാവസു എന്ന ഗന്ധർവ്വൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു ദുർദാമൻ. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിന് ഭാര്യമാരോടൊപ്പം കൈലാസത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു തടാകത്തിൽ സുഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ തപസ്സ് ചെയ്തിരുന്ന വസിഷ്ഠ മുനി ദേഷ്യപ്പെടുകയും ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫലമായി അവൻ ഒരു രാക്ഷസനായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാർ വസിഷ്ഠനോട് കരുണയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചു. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ കൃപയാൽ 17 വർഷത്തിനു ശേഷം ദുർദമൻ വീണ്ടും ഗന്ധർവ്വനാകുമെന്ന് വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട്, ദുർദമൻ ഗാലവ മുനിയെ വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, മഹാവിഷ്ണുവിനാൽ ശിരഛേദം ചെയ്യപ്പെടുകയും തൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനന്തരഫലങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നതാണ് കഥയുടെ സാരം, എന്നാൽ അനുകമ്പയിലൂടെയും ദൈവിക കൃപയിലൂടെയും മോചനം സാധ്യമാണ്.

Quiz

ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ ബാല്യകാലം എവിടെയായിരുന്നു ?

യദഗ്നിരാപോ അദഹത്പ്രവിശ്യ യത്രാകൃണ്വൻ ധർമധൃതോ നമാംസി । തത്ര ത ആഹുഃ പരമം ജനിത്രം സ നഃ സംവിദ്വാൻ പരി വൃംഗ്ധി തക്മൻ ॥1॥ യദ്യർചിര്യദി വാസി ശോചിഃ ശകല്യേഷി യദി വാ തേ ജനിത്രം । ഹ്രൂഡുർനാമാസി ഹരിതസ്യ ദേവ സ നഃ സംവിദ്വാൻ പരി വൃ....

യദഗ്നിരാപോ അദഹത്പ്രവിശ്യ യത്രാകൃണ്വൻ ധർമധൃതോ നമാംസി ।
തത്ര ത ആഹുഃ പരമം ജനിത്രം സ നഃ സംവിദ്വാൻ പരി വൃംഗ്ധി തക്മൻ ॥1॥
യദ്യർചിര്യദി വാസി ശോചിഃ ശകല്യേഷി യദി വാ തേ ജനിത്രം ।
ഹ്രൂഡുർനാമാസി ഹരിതസ്യ ദേവ സ നഃ സംവിദ്വാൻ പരി വൃംഗ്ധി തക്മൻ ॥2॥
യദി ശോകോ യദി വാഭിശോകോ യദി വാ രാജ്ഞോ വരുണസ്യാസി പുത്രഃ ।
ഹ്രൂഡുർനാമാസി ഹരിതസ്യ ദേവ സ നഃ സംവിദ്വാൻ പരി വൃംഗ്ധി തക്മൻ ॥3॥
നമഃ ശീതായ തക്മനേ നമോ രൂരായ ശോചിഷേ കൃണോമി ।
യോ അന്യേദ്യുരുഭയദ്യുരഭ്യേതി തൃതീയകായ നമോ അസ്തു തക്മനേ ॥4॥

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |