പ്രതിരോധത്തെ മറികടക്കാൻ സൗമ്യ ഗണപതി മന്ത്രം

Knowledge Bank

ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീ അരബിന്ദോ -

ഭക്തി ബുദ്ധിയുടെ കാര്യമല്ല, ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്; അത് ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്.

ആരാണ് ഗായത്രീമന്തത്തിന്‍റെ ഋഷി?

വിശ്വാമിത്രന്‍.

Quiz

ആരാണ് അപ്സരസ്സുകളുടെ ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ ?

ഓം ശ്രീം ഗം സൗമ്യായ ഗണപതയേ വര വരദ സർവജനം മേ വശമാനയ സ്വാഹാ....

ഓം ശ്രീം ഗം സൗമ്യായ ഗണപതയേ വര വരദ സർവജനം മേ വശമാനയ സ്വാഹാ

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |