പഠനത്തിലെ വിജയത്തിനുള്ള മന്ത്രം

Quiz

അച്ചന്‍കോവിലില്‍ വിഷത്തിന് പ്രതിവിധിയായി എന്താണ് നല്‍കുന്നത് ?

നമോ ദേവി മഹാവിദ്യേ നമാമി ചരണൗ തവ. സദാ ജ്ഞാനപ്രകാശം മേ ദേഹി സർവാർഥദേ ശിവേ......

നമോ ദേവി മഹാവിദ്യേ നമാമി ചരണൗ തവ.
സദാ ജ്ഞാനപ്രകാശം മേ ദേഹി സർവാർഥദേ ശിവേ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |