നല്ല ഭാര്യയെ ലഭിക്കാൻ മന്ത്രം

93.6K
1.4K

Comments

Gxfh8
ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ മറന്നുപോകാൻ ഈ മന്ത്രം സഹായിക്കും. -മിനിമോൾ

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ഈ മന്ത്രം ഏറെ സഹായകമാണ്. ✅ -രാഹുൽ പിള്ള

ഒരു ധൈര്യം തോന്നുന്നു -ശ്രീകുമാർ കൊണ്ടോട്ടി

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു എനർജി ലഭിക്കും 🙏🙏 -സേതുമാധവൻ

Read more comments

Knowledge Bank

സ്ത്രീ-ഋഷികളെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

ഋഷികാ.

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചതാര്?

വേദവ്യാസന്‍

Quiz

രാജസ്ഥാനിലെ പുഷ്കരം എന്ന ദിവ്യതീര്‍ഥം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ?

ഓം ക്ലീം പത്നീം മനോരമാം ദേഹി മനോവൃത്താനുസാരിണീം . താരിണീം ദുർഗസംസാരസാഗരസ്യ കുലോദ്ഭവാം ക്ലീം നമഃ ......

ഓം ക്ലീം പത്നീം മനോരമാം ദേഹി മനോവൃത്താനുസാരിണീം .
താരിണീം ദുർഗസംസാരസാഗരസ്യ കുലോദ്ഭവാം ക്ലീം നമഃ ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |