നല്ല ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കാൻ രാമ മന്ത്രം

16.5K
1.1K

Comments

6sv6c

വ്യാസമഹര്‍ഷി വേദത്തിനെ നാലായി പകുത്തതെന്തിന്?

1. പഠനം സുഗമമാക്കാന്‍ 2. യജ്ഞങ്ങളില്‍ വേദത്തിന്‍റെ ഉപയോഗത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേദത്തെ നാലായി വിഭജിച്ചത്.

എന്താണ് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം?

ശ്രേഷ്ഠനായ സൂര്യദേവനെ ഞങ്ങള്‍ ധ്യാനിക്കുന്നു. സൂര്യദേവന്‍ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ.

Quiz

അഗ്നിവേശനായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യന്‍റെ ഗുരു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഗുരുവാരായിരുന്നു ?

ദാശരഥായ വിദ്മഹേ സീതാവല്ലഭായ ധീമഹി . തന്നോ രാമഃ പ്രചോദയാത് ......

ദാശരഥായ വിദ്മഹേ സീതാവല്ലഭായ ധീമഹി .
തന്നോ രാമഃ പ്രചോദയാത് ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |