ധീരനാകാനുള്ള മന്ത്രം

52.5K

Comments

aqcca

എന്താണ് ഭഗവതി എന്നതിന്‍റെ അര്‍ഥം?

ഐശ്വര്യം, ധര്‍മ്മം, യശസ്സ്, ശ്രീ, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം ഇവയാറിനേയും ഭഗങ്ങള്‍ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാറും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയെ ഭഗവതി എന്ന് പറയുന്നത്.

ആരാണ് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്‍റെ ദേവത?

സവിതാവ് അല്ലെങ്കില്‍ സൂര്യനാണ് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്‍റെ ദേവത. മന്ത്രത്തിനെ ഒരു ദേവീസ്വരൂപമായി കരുതി ഗായത്രി, സാവിത്രി, സരസ്വതി എന്നിവരേയും ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്‍റെ അഭിമാന ദേവതകളായി കരുതുന്നു.

Quiz

വന്ദേ മാതരം ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ?

ഓം നീലാഞ്ജനായ വിദ്മഹേ സൂര്യപുത്രായ ധീമഹി. തന്നഃ ശനൈശ്ചരഃ പ്രചോദയാത്.....

ഓം നീലാഞ്ജനായ വിദ്മഹേ സൂര്യപുത്രായ ധീമഹി.
തന്നഃ ശനൈശ്ചരഃ പ്രചോദയാത്.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |