തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രം

21.9K

Comments

7h5p6

എപ്പോഴാണ് ചോറ്റാനിക്കരയിലെ കൊടിയേറ്റുത്സവം?

കുംഭമാസത്തിലെ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തില്‍ കൊടിയേറി ഉത്രത്തില്‍ ആറാട്ട് വരെ.

പിതാവിന് ദോഷകരമായ യോഗം

ജനനം പകല്‍സമയത്തും, സൂര്യന്‍ ചൊവ്വ, ശനി എന്നിവരോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുകയും ചെയ്താല്‍ പിതാവിന്‍റെ ആയുസ്സിന് ദോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Quiz

ലീലാവതി ഏത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ?

ഓം നമസ്തേ വിഘ്നരാജായ ഭക്താനാം വിഘ്നഹാരിണേ . വിഘ്നദാത്രേ ഹ്യഭക്താനാം ഗണേശായ നമോ നമഃ ......

ഓം നമസ്തേ വിഘ്നരാജായ ഭക്താനാം വിഘ്നഹാരിണേ .
വിഘ്നദാത്രേ ഹ്യഭക്താനാം ഗണേശായ നമോ നമഃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |