കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സ്കന്ദാപസ്മാര മന്ത്രം

27.9K

Comments

z8Gwy
ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ഒരു ഉണർവു കിട്ടും. 🌞 -അർച്ചന

മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിന് ഒരു ഉണർവ് തോനുന്നു 🌷 - പ്രകാശൻ മണലൂർ

ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പ്രചോദനവും ഉണർവുമുണ്ടാകുന്നു 🌈 -സുധീഷ് ബാബു

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു എനർജി ലഭിക്കും 🙏🙏 -സേതുമാധവൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

Read more comments

ദ്വാരകാധീശ ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിച്ചതാര്?

ശീകൃഷ്ണന്‍റെ പ്രപൗത്രന്‍ വജ്രനാഭന്‍.

വ്യാസമഹര്‍ഷി വേദത്തിനെ നാലായി പകുത്തതെന്തിന്?

1. പഠനം സുഗമമാക്കാന്‍ 2. യജ്ഞങ്ങളില്‍ വേദത്തിന്‍റെ ഉപയോഗത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേദത്തെ നാലായി വിഭജിച്ചത്.

Quiz

കാടാമ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വഴിപാടേത് ?

സ്കന്ദാപസ്മാരസഞ്ജ്ഞോ യഃ സ്കന്ദസ്യ ദയിതഃ സഖാ വിശാഖസഞ്ജ്ഞശ്ച ശിശോഃ ശിവോഽസ്തു വികൃതാനനഃ....

സ്കന്ദാപസ്മാരസഞ്ജ്ഞോ യഃ സ്കന്ദസ്യ ദയിതഃ സഖാ
വിശാഖസഞ്ജ്ഞശ്ച ശിശോഃ ശിവോഽസ്തു വികൃതാനനഃ

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |