അനുഗ്രഹത്തിനായി നവഗ്രഹ മന്ത്രങ്ങൾ

63.7K

Comments

872hm
ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

മനസ്സിന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🌈 -മഞ്ജു കൃഷ്ണൻ

ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ മറന്നുപോകാൻ ഈ മന്ത്രം സഹായിക്കും. -മിനിമോൾ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ഒരു ഉണർവു കിട്ടും. 🌞 -അർച്ചന

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

Read more comments

എന്താണ് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം?

ശ്രേഷ്ഠനായ സൂര്യദേവനെ ഞങ്ങള്‍ ധ്യാനിക്കുന്നു. സൂര്യദേവന്‍ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ.

എപ്പോഴാണ് ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല?

കുംഭമാസത്തിലെ പൂരം നാളില്‍. അന്ന് സന്ധ്യാസമയത്ത് പൂരം നക്ഷത്രമായിരിക്കണം.

Quiz

തമിഴ് നാട്ടിലെ ഏതിടമാണ് ഹാലാസ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

ഓം സൂര്യായ നമഃ ഓം സോമായ നമഃ ഓം അംഗാരകായ നമഃ ഓം ബുധായ നമഃ ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ ഓം ശുക്രായ നമഃ ഓം ശനൈശ്ചരായ നമഃ ഓം രാഹവേ നമഃ ഓം കേതവേ നമഃ....

ഓം സൂര്യായ നമഃ ഓം സോമായ നമഃ ഓം അംഗാരകായ നമഃ ഓം ബുധായ നമഃ ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ ഓം ശുക്രായ നമഃ ഓം ശനൈശ്ചരായ നമഃ ഓം രാഹവേ നമഃ ഓം കേതവേ നമഃ

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |