ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಂ ಸೀತಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ರಾಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ

 

Click below to listen to Raghupati Raghava Rajaram Bhajan 

 

SHREE RAM BHAJAN :- RAGHUPATHI RAGHAVA RAJA RAM | LORD RAMA BHAJAN ( FULL SONG )

 

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |