Add to Favorites

Other languages: TeluguTamilMalayalamHindiEnglish

ನೀವು ಇಯರ್‌ಫೋನ್/ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

Only audio above. Video with lyrics below

ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಮಂತ್ರ

 

Mantra Seeking Forgiveness For Telling Lies

 

ಅಯಂ ದೇವಾನಾಮಸುರೋ ವಿ ರಾಜತಿ ವಶಾ ಹಿ ಸತ್ಯಾ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಃ । ತತಸ್ಪರಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಶಾಶದಾನ ಉಗ್ರಸ್ಯ ಮನ್ಯೋರುದಿಮಂ ನಯಾಮಿ ॥1॥ ನಮಸ್ತೇ ರಜನ್ ವರುಣಾಸ್ತು ಮನ್ಯವೇ ವಿಶ್ವಂ ಹ್ಯುಗ್ರ ನಿಚಿಕೇಷಿ ದ್ರುಗ್ಧಂ । ಸಹಸ್ರಮನ್ಯಾನ್ ಪ್ರ ಸುವಾಮಿ ಸಾಕಂ ಶತಂ ಜೀವಾತಿ ಶರ....

ಅಯಂ ದೇವಾನಾಮಸುರೋ ವಿ ರಾಜತಿ ವಶಾ ಹಿ ಸತ್ಯಾ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಃ ।
ತತಸ್ಪರಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಶಾಶದಾನ ಉಗ್ರಸ್ಯ ಮನ್ಯೋರುದಿಮಂ ನಯಾಮಿ ॥1॥
ನಮಸ್ತೇ ರಜನ್ ವರುಣಾಸ್ತು ಮನ್ಯವೇ ವಿಶ್ವಂ ಹ್ಯುಗ್ರ ನಿಚಿಕೇಷಿ ದ್ರುಗ್ಧಂ ।
ಸಹಸ್ರಮನ್ಯಾನ್ ಪ್ರ ಸುವಾಮಿ ಸಾಕಂ ಶತಂ ಜೀವಾತಿ ಶರದಸ್ತವಾಯಂ ॥2॥
ಯದುವಕ್ಥಾನೃತಂ ಜಿಹ್ವಯಾ ವೃಜಿನಂ ಬಹು ।
ರಾಜ್ಞಸ್ತ್ವಾ ಸತ್ಯಧರ್ಮಣೋ ಮುಂಚಾಮಿ ವರುಣಾದಹಂ ॥3॥
ಮುಂಚಾಮಿ ತ್ವಾ ವೈಶ್ವಾನರಾದರ್ಣವಾನ್ ಮಹತಸ್ಪರಿ ।
ಸಜಾತಾನ್ ಉಗ್ರೇಹಾ ವದ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾಪ ಚಿಕೀಹಿ ನಃ ॥4॥

Recommended for you

 

Video - Kannada Bhakthi Geethegalu 

 

Kannada Bhakthi Geethegalu

 

 

Video - Kannada Devi Devotional Songs 

 

Kannada Devi Devotional Songs

 

 

Video - Ambe Ambike Jagadambike 

 


Ambe Ambike Jagadambike

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize