ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

Mantra For Blessings Of Lord Subrahmanya

ಕಾರ್ತ್ತಿಕೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್....

ಕಾರ್ತ್ತಿಕೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |