ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ವೇದ ಮಂತ್ರ

58.8K

Comments

xGn2b
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 🌼 -ನಂದಿನಿ ಜೋಶಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಯಕ್

ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ 😲 -ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಶರ್ಮಾ

ವೇದಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Anuja Bhat

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾದ ವೈಭವವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ 🕉️ -ಗೀತಾ ರಾವ್

Read more comments

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಹನುಮಂತನ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸೀದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು

ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರ ಅವತಾರ?

ಭೀಷ್ಮನು ಅಷ್ಟ-ವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಅವತಾರ.

Quiz

ಯಾವ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಅಸ್ಮಿನ್ ವಸು ವಸವೋ ಧಾರಯಂತ್ವಿಂದ್ರಃ ಪೂಷಾ ವರುಣೋ ಮಿತ್ರೋ ಅಗ್ನಿಃ । ಇಮಮಾದಿತ್ಯಾ ಉತ ವಿಶ್ವೇ ಚ ದೇವಾ ಉತ್ತರಸ್ಮಿನ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಧಾರಯಂತು ॥1॥ ಅಸ್ಯ ದೇವಾಃ ಪ್ರದಿಶಿ ಜ್ಯೋತಿರಸ್ತು ಸೂರ್ಯೋ ಅಗ್ನಿರುತ ವಾ ಹಿರಣ್ಯಂ । ಸಪತ್ನಾ ಅಸ್ಮದಧರೇ ಭವಂತೂತ್ತಮಂ ನಾಕಮಧಿ ....

ಅಸ್ಮಿನ್ ವಸು ವಸವೋ ಧಾರಯಂತ್ವಿಂದ್ರಃ ಪೂಷಾ ವರುಣೋ ಮಿತ್ರೋ ಅಗ್ನಿಃ ।
ಇಮಮಾದಿತ್ಯಾ ಉತ ವಿಶ್ವೇ ಚ ದೇವಾ ಉತ್ತರಸ್ಮಿನ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಧಾರಯಂತು ॥1॥
ಅಸ್ಯ ದೇವಾಃ ಪ್ರದಿಶಿ ಜ್ಯೋತಿರಸ್ತು ಸೂರ್ಯೋ ಅಗ್ನಿರುತ ವಾ ಹಿರಣ್ಯಂ ।
ಸಪತ್ನಾ ಅಸ್ಮದಧರೇ ಭವಂತೂತ್ತಮಂ ನಾಕಮಧಿ ರೋಹಯೇಮಂ ॥2॥
ಯೇನೇಂದ್ರಾಯ ಸಮಭರಃ ಪಯಾಂಸ್ಯುತ್ತಮೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಜಾತವೇದಃ ।
ತೇನ ತ್ವಮಗ್ನ ಇಹ ವರ್ಧಯೇಮಂ ಸಜಾತಾನಾಂ ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯ ಆ ಧೇಹ್ಯೇನಂ ॥3॥
ಐಷಾಂ ಯಜ್ಞಮುತ ವರ್ಚೋ ದದೇಽಹಂ ರಾಯಸ್ಪೋಷಮುತ ಚಿತ್ತಾನ್ಯಗ್ನೇ ।
ಸಪತ್ನಾ ಅಸ್ಮದಧರೇ ಭವಂತೂತ್ತಮಂ ನಾಕಮಧಿ ರೋಹಯೇಮಂ ॥4॥

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |