ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮಂತ್ರ

Knowledge Bank

ಗಣೇಶನ ಮುರಿದ ದಂತ

ಗಣೇಶನ ಮುರಿದ ದಂತದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವಾರು ದಂತಕಥೆಗಳಿವೆ ಒಂದು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಗಣೇಶನು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುರಿದು ಲೇಖನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದನೆಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಗಣೇಶನು ಪರಶುರಾಮ ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡುವಾಗ ದಂತವು ಮುರಿಯಿತೆಂಬ ಉದಂತವೂ ಇದೆ.

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ. ೮ ವಿಧದ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುನಿ

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರರು ೮ ಬಗೆಯ ವಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿರೂಪರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಅದೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಭೋದನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ವೈದಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯುಳ್ಳ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು ಹಾಗೂ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು. ಇವರ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತವೆಂಬ ಮಹಾಗ್ರಂಥ ದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

Quiz

ಯಾವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಶ್ರೀ-ಸುವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀ-ಕುಬೇರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ .....

ಶ್ರೀ-ಸುವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀ-ಕುಬೇರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ .

Mantras

Mantras

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |