ಸಂತಾನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ

31.1K
1.0K

Comments

utaxz
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಯಕ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ -ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್

8. ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! 🙏🙏 -ಕಾವ್ಯ ಕುಮಾರ್

ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👌 -ಕೇಶವ ಕುಮಾರ್

🌺 ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -ಜ್ಯೋತಿ

Read more comments

ಮಹಿಳಾ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಮಹಿಳಾ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಋಷಿಕಾರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ದೇವರ ಪುರೋಹಿತರು

ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೇವರ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಗುರು. ಅವರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ದೇವಗುರು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯ ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೀತಿಯುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹಲವು ವೇದ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಮುಖ ಪುರೋಹಿತರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

Quiz

ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ?

ಪಾರ್ವತೀಸಹಿತಂ ಸ್ಕಂದನಂದಿವಿಘ್ನೇಶಸಂಯುತಂ. ಚಿಂತಯಾಮಿ ಹೃದಾಕಾಶೇ ಭಜತಾಂ ಪುತ್ರದಂ ಶಿವಂ.. ಭಗವನ್ ರುದ್ರ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಭೂತದಯಾಪರ. ಅನಾಥನಾಥ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ಮಮ ಪ್ರಭೋ.. ರುದ್ರ ಶಂಭೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ನೀಲಕಂಠ ಮಹೇಶ್ವರ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಪೋ....

ಪಾರ್ವತೀಸಹಿತಂ ಸ್ಕಂದನಂದಿವಿಘ್ನೇಶಸಂಯುತಂ.
ಚಿಂತಯಾಮಿ ಹೃದಾಕಾಶೇ ಭಜತಾಂ ಪುತ್ರದಂ ಶಿವಂ..
ಭಗವನ್ ರುದ್ರ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಭೂತದಯಾಪರ.
ಅನಾಥನಾಥ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ಮಮ ಪ್ರಭೋ..
ರುದ್ರ ಶಂಭೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ನೀಲಕಂಠ ಮಹೇಶ್ವರ.
ಪೂರ್ವಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಪೋಹ್ಯ ತನಯಂ ದಿಶ..
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾಶನ.
ಮಮ ಸಂಚಿತಪಾಪಸ್ಯ ಲಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಸುತಂ ದಿಶ..
ತ್ರಿಪುರಾರೇ ಕ್ರತುಧ್ವಂಸಿನ್ ಕಾಮಾರಾತೇ ವೃಷಧ್ವಜ.
ಕೃಪಯಾ ಮಯಿ ದೇವೇಶ ಸುಪುತ್ರಾನ್ ದೇಹಿ ಮೇ ಬಹೂನ್..
ಅಂಧಕಾರೇ ವೃಷಾರೂಢ ಚಂದ್ರವಹ್ನ್ಯರ್ಕಲೋಚನ.
ಭಕ್ತೇ ಮಯಿ ಕೃಪಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಂತಾನಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ..
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾವಾಸ ಪಾರ್ವತೀಸ್ಕಂದಸಂಯುತ.
ಮಮ ಪುತ್ರಂ ಚ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಚಾಶು ದೇಹಿ ಭೋಃ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |