ಓಂ ನಮೋ ನೀಲಕಂಠಾಯ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ಚ ರಂಹಸೇ. ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಿತ್ಯಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ......

ಓಂ ನಮೋ ನೀಲಕಂಠಾಯ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ಚ ರಂಹಸೇ.
ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಿತ್ಯಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ..

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446