ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ - ಅಥರ್ವ ವೇದ ಮಂತ್ರ

25.2K

Comments

inufd
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೊನ್ನಿನ ಮುಟ್ಟು -ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

🌺 ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -ಜ್ಯೋತಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಹರ್ಷವರ್ಧನ್

Read more comments

ಶಿವ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಭಸ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತ ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ, ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರ ಅವತಾರ?

ಭೀಷ್ಮನು ಅಷ್ಟ-ವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಅವತಾರ.

Quiz

ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರದ ರಚಯಿತಾ ಯಾರು?

ಆರೇಽಸಾವಸ್ಮದಸ್ತು ಹೇತಿರ್ದೇವಾಸೋ ಅಸತ್. ಆರೇ ಅಶ್ಮಾ ಯಮಸ್ಯಥ ..1.. ಸಖಾಸಾವಸ್ಮಭ್ಯಮಸ್ತು ರಾತಿಃ ಸಖೇಂದ್ರೋ ಭಗಃ . ಸವಿತಾ ಚಿತ್ರರಾಧಾಃ ..2.. ಯೂಯಂ ನಃ ಪ್ರವತೋ ನಪಾನ್ ಮರುತಃ ಸೂರ್ಯತ್ವಚಸಃ . ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛಥ ಸಪ್ರಥಾಃ ..3.. ಸುಷೂದತ ಮೃಡತ ಮೃಡಯಾ ನಸ್ತನೂಭ್ಯೋ . ....

ಆರೇಽಸಾವಸ್ಮದಸ್ತು ಹೇತಿರ್ದೇವಾಸೋ ಅಸತ್.
ಆರೇ ಅಶ್ಮಾ ಯಮಸ್ಯಥ ..1..
ಸಖಾಸಾವಸ್ಮಭ್ಯಮಸ್ತು ರಾತಿಃ ಸಖೇಂದ್ರೋ ಭಗಃ .
ಸವಿತಾ ಚಿತ್ರರಾಧಾಃ ..2..
ಯೂಯಂ ನಃ ಪ್ರವತೋ ನಪಾನ್ ಮರುತಃ ಸೂರ್ಯತ್ವಚಸಃ .
ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛಥ ಸಪ್ರಥಾಃ ..3..
ಸುಷೂದತ ಮೃಡತ ಮೃಡಯಾ ನಸ್ತನೂಭ್ಯೋ .
ಮಯಸ್ತೋಕೇಭ್ಯಸ್ಕೃಧಿ ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |