ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ವಾಸ್ತುನಾಥಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಧೀಮಹಿ. ತನ್ನೋ ವಾಸ್ತುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.....

ವಾಸ್ತುನಾಥಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಧೀಮಹಿ.
ತನ್ನೋ ವಾಸ್ತುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |