Add to Favorites

Other languages: TeluguTamilMalayalamHindiEnglish

ನೀವು ಇಯರ್‌ಫೋನ್/ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

Only audio above. Video below.

ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

 

protection

 

ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ನಃ ಪರಿ ಪಾತು ಪಶ್ಚಾದುತೋತ್ತರಸ್ಮಾದಧರಾದಘಾಯೋಃ. ಇಂದ್ರಃ ಪುರಸ್ತಾದುತ ಮಧ್ಯತೋ ನಃ ಸಖಾ ಸಖಿಭ್ಯೋ ವರಿವಃ ಕೃಣೋತು......

ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ನಃ ಪರಿ ಪಾತು ಪಶ್ಚಾದುತೋತ್ತರಸ್ಮಾದಧರಾದಘಾಯೋಃ.
ಇಂದ್ರಃ ಪುರಸ್ತಾದುತ ಮಧ್ಯತೋ ನಃ ಸಖಾ ಸಖಿಭ್ಯೋ ವರಿವಃ ಕೃಣೋತು..

Recommended for you

ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು - ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು - ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಕಾಮಿ೯ಕರಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಾಥ೯ನೆ

Click here to know more..

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಟ್ಟಲ ದಾಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಋಷಿ ವ್ಯಾಸರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಅವರ

Click here to know more..

ಶಾಸ್ತಾ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶಾಸ್ತಾ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರಿತಾನಂದಚಿಂತಾ- ಮಣಿಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ- ಪೂರ್ಣಪ್ರಕಾಶಂ. ಉದಾರಂ ಸದಾರಂ ಸುರಾಧಾರಮೀಶಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ. ವಿಭುಂ ವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಿಭೂತಿಪ್ರದಂ ವಿಶ್ರುತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ. ವಿಭಾಸ್ವತ್ಪ್ರಭಾವಪ್ರಭಂ ಪುಷ್ಕಲೇಷುಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ. ಪರಿತ್ರಾಣದಕ್ಷಂ ಪರಬ್

Click here to know more..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize