ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಯೋಗಿನಿ ಯೋಗಿನಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಯೋಗಭಯಂಕರಿ ಸಕಲಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಸ್ಯ ಮುಖಹೃದಯಂ ಮಮ ವಶಮಾಕರ್ಷಯ ಆಕರ್ಷಯ ಸ್ವಾಹಾ....

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಯೋಗಿನಿ ಯೋಗಿನಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಯೋಗಭಯಂಕರಿ ಸಕಲಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಸ್ಯ ಮುಖಹೃದಯಂ ಮಮ ವಶಮಾಕರ್ಷಯ ಆಕರ್ಷಯ ಸ್ವಾಹಾ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |