ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯುತ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ

Knowledge Bank

ನಾರದ ಮುನಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ

ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ ಗಳು ಮನ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೂರೂ‌ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲಂತವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಹಪ್ರಿಯರೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಾದವರು ಆದರೂ ಪ್ರಪಂಚದ ವಕ್ರತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪವು ನೆರವೇರುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾರದರ ಕಥೆಗಳು ಅವರ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ತರವಾದುದನ್ನು‌ಸಾಧಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಋಷಿ ಮತ್ತು ಮುನಿಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅವರನ್ನು ಋಷಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ, ಈ ಜ್ಞಾನವು ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ, ಪಂಡಿತರಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮುನಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

Quiz

ಆರು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಗಣಪತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು?

ಓಂ ನಮೋ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪ್ರಹಸ್ತಾಯ . ಯೋಗರೂಪಾಯ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಚ್ಛೇದನಾಂತ್ರಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯ ಹನ ಹನ ದಹ ದಹ ವಚ ವಚ ರಕ್ಷ ವೋ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪೂರ್ವದಿಶಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ರೌದ್ರನೃಸಿಂಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣದಿಶಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಪಾವನನೃಸಿಂಹಾಯ ಪಶ್ಚಿಮದ....

ಓಂ ನಮೋ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪ್ರಹಸ್ತಾಯ . ಯೋಗರೂಪಾಯ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಚ್ಛೇದನಾಂತ್ರಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯ ಹನ ಹನ ದಹ ದಹ ವಚ ವಚ ರಕ್ಷ ವೋ
ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪೂರ್ವದಿಶಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ರೌದ್ರನೃಸಿಂಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣದಿಶಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ
ಪಾವನನೃಸಿಂಹಾಯ ಪಶ್ಚಿಮದಿಶಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ದಾರುಣನೃಸಿಂಹಾಯ ಉತ್ತರದಿಶಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ
ಜ್ವಾಲಾನೃಸಿಂಹಾಯ ಆಕಾಶದಿಶಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಪಾತಾಲದಿಶಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ
ಕಃ ಕಃ ಕಂಪಯ ಕಂಪಯ ಆವೇಶಯ ಆವೇಶಯ ಅವತಾರಯ ಅವತಾರಯ ಶೀಘ್ರಂ ಶೀಘ್ರಂ ..

ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನವಕೋಟಿದೇವಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ .
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಅಷ್ಟಕೋಟಿಗಂಧರ್ವಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ .
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಸಪ್ತಕೋಟಿಕಿನ್ನರಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ .
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಷಟ್ಕೋಟಿಶಾಕಿನೀಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ .
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಪಂಚಕೋಟಿಪನ್ನಗಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ .
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಚತುಷ್ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ .
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ದ್ವಿಕೋಟಿದನುಜಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ .
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಏಕಕೋಟಿಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟನಾಯ .
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಅರಿಮುರಿಚೋರರಾಕ್ಷಸಜಿತಿಃ ವಾರಂ ವಾರಂ . ಸ್ತ್ರೀಭಯಚೋರಭಯವ್ಯಾಧಿಭಯಸಕಲಭಯಕಂಟಕಾನ್ ವಿಧ್ವಂಸಯ ವಿಧ್ವಂಸಯ .
ಶರಣಾಗತವಜ್ರಪಂಜರಾಯ ವಿಶ್ವಹೃದಯಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದಾಯ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಶ್ರೀಂ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .

Mantras

Mantras

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |