ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಅಚ್ಯುತ-ಕೇಶವ-ವಿಷ್ಣು-ಹರಿ-ಸತ್ಯ-ಜನಾರ್ದನ-ಹಂಸ-ನಾರಾಯಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಿವ-ಗಣಪತಿ-ಕಾರ್ತಿಕೇಯ-ದಿನೇಶ್ವರ-ಧರ್ಮೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ದುರ್ಗಾ-ಗಂಗಾ-ತುಲಸೀ-ರಾಧಾ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಸರಸ್ವತೀಭ್ಯೋ ನಮಃ ರಾಮ-ಸ್ಕಂದ-ಹನೂಮನ್-ವೈನತೇಯ-ವೃಕೋದರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪೂರ್ವದುರ....

ಓಂ ಅಚ್ಯುತ-ಕೇಶವ-ವಿಷ್ಣು-ಹರಿ-ಸತ್ಯ-ಜನಾರ್ದನ-ಹಂಸ-ನಾರಾಯಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಶಿವ-ಗಣಪತಿ-ಕಾರ್ತಿಕೇಯ-ದಿನೇಶ್ವರ-ಧರ್ಮೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
ದುರ್ಗಾ-ಗಂಗಾ-ತುಲಸೀ-ರಾಧಾ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಸರಸ್ವತೀಭ್ಯೋ ನಮಃ
ರಾಮ-ಸ್ಕಂದ-ಹನೂಮನ್-ವೈನತೇಯ-ವೃಕೋದರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪೂರ್ವದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ
ಓಂ ನಮೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸ್ವಾಹಾ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |