ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಂತ್ರ

Mantra

 

 

ಗೋಪಾಲಾಕಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಗೋಪೀಪ್ರಿಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್....

ಗೋಪಾಲಾಕಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಗೋಪೀಪ್ರಿಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |