ಆಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಂತ್ರ

ಅನ್ನವಾನನ್ನಾದೋ ಭವತಿ. ಮಹಾನ್ ಭವತಿ ಪ್ರಜಯಾ ಪಶುಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನ. ಮಹಾನ್ ಕೀರ್ತ್ಯಾ......

ಅನ್ನವಾನನ್ನಾದೋ ಭವತಿ. ಮಹಾನ್ ಭವತಿ ಪ್ರಜಯಾ ಪಶುಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನ. ಮಹಾನ್ ಕೀರ್ತ್ಯಾ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |