ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪಂಚಮುಖ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ

21.0K

Comments

n7fpb
Jai shree Ram Jai Shree Hanuman nanna tappannella kshamisubidi kapadi tande 🙏🙏 -H Somanna

ಜೈ ಆಂಜನೇಯ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ -Komala Harish

ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ಆಂಜನೇಯರಾಜ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಸ🙏🙏 -B Hiremath

Divine voice ❤️ -Laxmikant

🙏 Om Sai Ram🙏 -User_sct4tm

Read more comments

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರು?

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸತ್ಯವತಿಯವರು.

ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇನಾ?

ಯಾರು ವೇದಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಯು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪಂಡಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಯಾವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅವರನ್ನು ಋಷಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಕಾರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಗಳು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಗಳು ಋಷಿಕಾರಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ.

Quiz

ಋಷಿ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು?

ಓಂ ಅಂಜನಾಸುತಾಯ ಮಹಾವೀರ್ಯಪ್ರಮಥನಾಯ ಮಹಾಬಲಾಯ ಜಾನಕೀಶೋಕನಿವಾರಣಾಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಕೃಪಾಪಾದುಕಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಥಾಯ ಕಾಮದಾಯ ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮತೇ ಸ್ವಾಹಾ....

ಓಂ ಅಂಜನಾಸುತಾಯ ಮಹಾವೀರ್ಯಪ್ರಮಥನಾಯ ಮಹಾಬಲಾಯ ಜಾನಕೀಶೋಕನಿವಾರಣಾಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಕೃಪಾಪಾದುಕಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಥಾಯ ಕಾಮದಾಯ ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮತೇ ಸ್ವಾಹಾ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |