ಅಂತಿಮ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ

69.4K

Comments

dhjj5

ಮಹಿಳಾ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಮಹಿಳಾ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಋಷಿಕಾರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳೆಂದರೆ ಯಾರು?

ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಏಳು ಜನ ಪ್ರಮುಖ ಋಷಿಗಳು. ಈ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೈದಿಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರ, ಸಪ್ತರ್ಷಿ-ಮಂಡಲ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ. ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಮಂಡಲವೆಂದರೆ ಅಂಗಿರಸ್, ಅತ್ರಿ, ಕ್ರತು, ಪುಲಹ, ಪುಲಸ್ತ್ಯ, ಮರೀಚೀ, ಹಾಗೂ ವಸಿಷ್ಠ.

Quiz

ಆರು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಗಣಪತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು?

ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಮುದ್ಗಲಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ ನೀಲಪ್ರಭಾಂಗವರ್ಣಾಯ ಭೀಮಾಯ ಭೀಷಣಾಯ ಜ್ವಾಲಾಕರಾಲಭಯಭಾಷಿತ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಕ್ಷಸ್ಥಲವಿದಾರಣಾಯ ಜಯ ಜಯ ಏಹಿ ಏಹಿ ಭಗವನ್ ಭಗವನ್ ಗರುಡಧ್ವಜ ಗರುಡಧ್ವಜ ಮಮ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಂ ವಜ್ರದೇಹೇನ ಚೂ....

ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಮುದ್ಗಲಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ
ನೀಲಪ್ರಭಾಂಗವರ್ಣಾಯ ಭೀಮಾಯ ಭೀಷಣಾಯ
ಜ್ವಾಲಾಕರಾಲಭಯಭಾಷಿತ
ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಕ್ಷಸ್ಥಲವಿದಾರಣಾಯ
ಜಯ ಜಯ ಏಹಿ ಏಹಿ ಭಗವನ್ ಭಗವನ್ ಗರುಡಧ್ವಜ
ಗರುಡಧ್ವಜ ಮಮ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಂ ವಜ್ರದೇಹೇನ ಚೂರ್ಣಯ
ಚೂರ್ಣಯ ಆಪತ್ಸಮುದ್ರಂ ಶೋಷಯ ಶೋಷಯ .
ಅಸುರಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದೀನ್
ವಿಧ್ವಂಸಯ ವಿಧ್ವಂಸಯ .
ಪ್ರತಿಚ್ಛಾಂ ಸ್ತಂಭಯ ಪರಮಂತ್ರ ಪರಯಂತ್ರ ಪರತಂತ್ರ
ಪರಕಷ್ಟಂ ಛಿಂದಿ ಛಿಂದಿ ಭಿಂದಿ ಭಿಂದಿ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |