కష్టాల నుండి ఉపశమనం కోసం విష్ణు మంత్రం

 

Saligrama

 

ఓం నమో భగవతే విష్ణవే శ్రీసాలిగ్రామనివాసినే సర్వాభీష్టఫలప్రదాయ సకలదురితనివారిణే సాలిగ్రామాయ స్వాహా.....

ఓం నమో భగవతే విష్ణవే శ్రీసాలిగ్రామనివాసినే సర్వాభీష్టఫలప్రదాయ సకలదురితనివారిణే సాలిగ్రామాయ స్వాహా.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |