సానుకూల శక్తి కోసం దుర్గా మంత్రం

ఓం క్లీం సర్వమంగలమాంగల్యే శివే సర్వార్థసాధికే . శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోస్తుఽతే క్లీం నమః ......

ఓం క్లీం సర్వమంగలమాంగల్యే శివే సర్వార్థసాధికే .
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోస్తుఽతే క్లీం నమః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |