నృత్యకారులు మరియు గాయకులకు మాతంగి దేవి మంత్రం

69.2K

Comments

vb6e7
🙏🙏 -User_seab30

Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

మా కుటుంబం ను బాధలనుంచి కాపాడి రక్షించు స్వామి 🙏😌 -brajeshwari

ఈ మంత్రం వినడం మంచిది 😊😊 -prakash reddy

మహా మృత్యుంజయ మంత్రం -Tirumalareddy Siva Rama Krishna Reddy

Read more comments

భీష్మాచార్య ఎవరి అవతారం?

భీష్మాచార్య అష్ట - వసువులు లో ఒకరి అవతారం

వేదవ్యాసుని తల్లిదండ్రులు ఎవరు?

పరాశర ఋషి మరియు సత్యవతి.

Quiz

సంతానం కలగాలని వ్యాస మహర్షిని ఎవరు అనుగ్రహించారు?

ఐం నమః ఉచ్ఛిష్టచండాలి మాతంగి సర్వవశంకరి స్వాహా....

ఐం నమః ఉచ్ఛిష్టచండాలి మాతంగి సర్వవశంకరి స్వాహా

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |