సమృద్ధి కోసం కుబేర మంత్రం

యక్షాయ కుబేరాయ వైశ్రవణాయ ధనధాన్యాధిపతయే ధనధాన్యాధిపత్యం మే దేహి దదాపయ స్వాహా....

యక్షాయ కుబేరాయ వైశ్రవణాయ ధనధాన్యాధిపతయే ధనధాన్యాధిపత్యం మే దేహి దదాపయ స్వాహా

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |