శిశువుల రక్షణ కోసం శకుని మంత్రం

27.9K
1.2K

Comments

cn4ea
మీ మంత్రాలు నా జీవితంలో ఒక భాగమయ్యాయి. -చందనపల్లి శివప్రసాద్

వేదాదార మంత్రాలు నా ఆత్మకు బలం ఇస్తాయి, ధన్యవాదాలు. 🌸 -మురళి

🌺 ఈ మంత్రాలు నా దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగమయ్యాయి. -sanjiva reddy

🙌 మీ మంత్రాలు నాకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తాయి, ధన్యవాదాలు. -చైతన్య

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

Read more comments

Knowledge Bank

భక్తి గురించి శ్రీ అరబిందో -

భక్తి అనేది బుద్ధికి సంబంధించినది కాదు, హృదయానికి సంబంధించినది; అది పరమాత్మ కోసం ఆత్మ వాంఛ

ద్వారకా ఏ మహాసముద్రంలో మునిగిపోయింది?

అరేబియా మహాసముద్రంలో

Quiz

ఏ దేవుని జెండా మీద కుక్కుట (కొడికలువ) యొక్క చిహ్నం ఉంది?

అంతరిక్షచరా దేవీ సర్వాలంకారభూషితా . అయోముఖీ తీక్ష్ణతుండా శకునీ తే ప్రసీదతు .. దుర్దర్శనా మహాకాయా పింగాక్షీ భైరవస్వరా . లంబోదరీ శంకుకర్ణీ శకునీ తే ప్రసీదతు ......

అంతరిక్షచరా దేవీ సర్వాలంకారభూషితా . అయోముఖీ తీక్ష్ణతుండా శకునీ తే ప్రసీదతు ..
దుర్దర్శనా మహాకాయా పింగాక్షీ భైరవస్వరా . లంబోదరీ శంకుకర్ణీ శకునీ తే ప్రసీదతు ..

Mantras

Mantras

మంత్రాలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |