శిశువుల రక్షణ కోసం శకుని మంత్రం

అంతరిక్షచరా దేవీ సర్వాలంకారభూషితా . అయోముఖీ తీక్ష్ణతుండా శకునీ తే ప్రసీదతు .. దుర్దర్శనా మహాకాయా పింగాక్షీ భైరవస్వరా . లంబోదరీ శంకుకర్ణీ శకునీ తే ప్రసీదతు ......

అంతరిక్షచరా దేవీ సర్వాలంకారభూషితా . అయోముఖీ తీక్ష్ణతుండా శకునీ తే ప్రసీదతు ..
దుర్దర్శనా మహాకాయా పింగాక్షీ భైరవస్వరా . లంబోదరీ శంకుకర్ణీ శకునీ తే ప్రసీదతు ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |