గోపాలాకాయ విద్మహే గోపీప్రియాయ ధీమహి తన్నో గోపాలకృష్ణః ప్రచోదయాత్....

గోపాలాకాయ విద్మహే గోపీప్రియాయ ధీమహి తన్నో గోపాలకృష్ణః ప్రచోదయాత్

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2449151