విష్ణు తత్త్వ మంత్రాలు

73.6K

Comments

w75xv
దేవుని మంత్రాల కోసం ధన్యవాదాలు, అవి నా ఆత్మను ఉత్తేజింపజేస్తాయి. 🙌 -కలికిరి సాంబశివ

విశిష్టమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -సాయికుమార్

మీ మంత్రం వినడం నాకు ప్రతి రోజూ ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది. -భరత్

🌟 చాలా ఉత్తేజకరమైన మంత్రం..ధన్యవాదాలు గురూజీ -జంగారెడ్డిగూడెం సౌందర్య

✨ మీ మంత్రం వినడం చాలా శక్తివంతంగా ఉంది. -ఇంపల్లి సతీష్

Read more comments

Knowledge Bank

భగవంతుని స్వంతం చేసుకునే మార్గం -

భగవంతుని కోసం కర్మలు చేసేవాడు, భగవంతుడిని సర్వోన్నతంగా భావించేవాడు, భగవంతుడిని ప్రేమించేవాడు, అనుబంధం లేనివాడు మరియు ఏ ప్రాణి పట్ల శత్రుత్వ భావాలను కలిగి ఉండడు, భగవంతుని స్వంతం అవుతాడు

మతం: జాతీయత యొక్క సారాంశం

మతం ప్రతి అసలు భారతీయ ఇంటి మూలస్థంభం, సంస్కృతిని ఆకారాన్ని ఇస్తుంది మరియు జాతీయ గుర్తింపును నిర్వచిస్తుంది. ఇది మహా జీవ వృక్షం యొక్క మూలం మరియు కాండంగా పనిచేస్తుంది, మానవ కృషి యొక్క వివిధ పార్శ్వాలను ప్రతిబింబించే అనేక శాఖలను మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ శాఖల్లో ముఖ్యమైనవి తత్వశాస్త్రం మరియు కళ, ఇవి మతపరమైన నమ్మకాల ద్వారా అందించబడిన పోషణపై తాము విరివిగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థాపన జ్ఞానం మరియు అందం యొక్క ధన్యమైన నేసాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, ఇవి సమానమైన స్థితిని సృష్టించడానికి పరస్పరం కలుసుకుంటాయి. భారతదేశంలో, మతం కేవలం సంప్రదాయాల సమాహారం మాత్రమే కాదు, కానీ ఆలోచన, సృజనాత్మకత మరియు సామాజిక విలువలను ప్రభావితం చేసే లోతైన శక్తి. ఇది ప్రతి రోజూ జీవితపు నేయాన్ని అల్లుతుంది, భారతీయత యొక్క సారం ఆధ్యాత్మికతలో పదిలం ఉండేలా, తరాల నుండి తరాలకూ వ్యాప్తిచేసి, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడుతుంది.

Quiz

యజ్ఞాలలో "హోత" అనే పురోహితుడు ఏ వేదశాఖకు చెందినవారు?

ఓం యం నమః పరాయ పృథివ్యాత్మనే నమః ఓంణాం నమః పరాయ అబాత్మనే నమః ఓం యం నమః పరాయ తేజ ఆత్మనే నమః ఓం రాం నమః పరాయ వాయ్వాత్మనే నమః ఓం నాం నమః పరాయాకాశాత్మనే నమః ఓం మోం నమః పరాయ అహంకారాత్మనే నమః ఓం నం నమః పరాయ మహదాత్మనే నమః ఓం ఓం నమః పర....

ఓం యం నమః పరాయ పృథివ్యాత్మనే నమః ఓంణాం నమః పరాయ అబాత్మనే నమః ఓం యం నమః పరాయ తేజ ఆత్మనే నమః ఓం రాం నమః పరాయ వాయ్వాత్మనే నమః ఓం నాం నమః పరాయాకాశాత్మనే నమః ఓం మోం నమః పరాయ అహంకారాత్మనే నమః ఓం నం నమః పరాయ మహదాత్మనే నమః ఓం ఓం నమః పరాయ ప్రకృత్యాత్మనే నమః

Mantras

Mantras

మంత్రాలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |