విజయం కోసం విష్ణు మంత్రం

 

Vishnu Mantra for success

 

జితం తే పుండరీకాక్ష నమస్తే విశ్వభావన. సుబ్రహ్మణ్య నమస్తేఽస్తు నమః పురుష పూర్వజ......

జితం తే పుండరీకాక్ష నమస్తే విశ్వభావన.
సుబ్రహ్మణ్య నమస్తేఽస్తు నమః పురుష పూర్వజ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |