చదువులో విజయం కోసం గణేశ మంత్రం

ఓం గం గణపతయే సర్వవిఘ్నహరాయ సర్వాయ సర్వగురవే లంబోదరాయ హ్రీం గం నమః స్వాహా .....

ఓం గం గణపతయే సర్వవిఘ్నహరాయ సర్వాయ సర్వగురవే లంబోదరాయ హ్రీం గం నమః స్వాహా .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |