రక్షణ కోసం భైరవ మంత్రం

ఓం నమో భగవతే విజయభైరవాయ ప్రలయాంతకాయ మహాభైరవీపతయే మహాభైరవాయ సర్వవిఘ్ననివారణాయ శక్తిధరాయ చక్రపాణయే వటమూలసన్నిషణ్ణాయ అఖిలగణనాయకాయ ఆపదుద్ధారణాయ ఆకర్షయాకర్షయ ఆవేశయావేశయ మోహయ మోహయ భ్రామయ భ్రామయ భాషయ భాషయ శీఘ్రం భాషయ హ్రాం ....

ఓం నమో భగవతే విజయభైరవాయ ప్రలయాంతకాయ మహాభైరవీపతయే మహాభైరవాయ సర్వవిఘ్ననివారణాయ శక్తిధరాయ చక్రపాణయే వటమూలసన్నిషణ్ణాయ అఖిలగణనాయకాయ ఆపదుద్ధారణాయ ఆకర్షయాకర్షయ ఆవేశయావేశయ మోహయ మోహయ భ్రామయ భ్రామయ భాషయ భాషయ శీఘ్రం భాషయ హ్రాం హ్రీం త్రిపురతాండవాయ అష్టభైరవాయ స్వాహా .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |